Tribina: „Neokolonijalizam: suverenitet na periferiji Evrope“

Snimak sa tribine “Neokolonijalizam: suverenitet na periferiji Evripe” Gosti: Nebojša Katić, ekonomista, samostalni poslovni konsultant iz Londona, kolumnista Politike Branko Pavlović, advokat, bivši direktor Agencije za privatizaciju i bivši narodni poslanik. Zoran Ćirjaković, predavač na Fakultetu za medije i komunikaciju i jedan od naših najuglednijih novinara. O tribini: U poslednjih dvadeset godina naša država se nalazi u položaju koji mnogi eminentni mislioci nazivaju neokolonijalnim. Raspad zajedničke države, privatizacija državnih banaka, uništenje industrijskog sektora, hegemonija inostranog interesa u kulturi i politička kontrola društvenih aktera i institucija simptomi su ovog naizgled nezaustavljivog procesa. Proces gubljenja suverenosti nije isključivo lokalni fenomen, a osim u regionu, ove tendencije – manifestovane na različite načine – možemo videti i širom sveta. U svetlu toga, dužnost je promišljati sadašnju političku situaciju i moguće alternative datom stanju. Tribina „Neokolonijalizam: suverenitet na periferiji Evrope“ je odgovorila na neka od sledećih pitanja: na koji način se savremeni kolonijalizam manifestuje na ovim prostorima i koji bi bili načini i sredstva vraćanja suverenosti zajednice i države?: koji je odnos ekonomije i neokolonijalnog položaja, koliko su ekonomski stavovi koje svakodnevno čujemo posledica egzaktnih analiza, a koliko političkih „agitacija“?; kako u svetlu toga možemo čitati skorašnju istoriju tranzicione Srbije?; kako se neokolonijalizam manifestuje u javnoj sferi i, u vezi sa tim, kakva je uloga tzv. autošovinističkih, autokolonijalnih i autorasističkih diskursa u održanju i reprodukciji kolonijalnog statusa? Pored navedenog, razgovaralo se i o konkretnim primerima gubljenja ekonomskog i pravnog suvereniteta na primeru Agencije za privatizaciju i domaćeg pravnog sistema kao i brojnim drugim temama. Moderator: Slobodan Golubović, student master studija Odeljenja za filozofiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

About Администратор

Тим администратора презентације Бранка Павловића.