Narodna Banka Srbije ima pravo da ne odobri prodaju Komercijalne banke

About Бранко Павловић