Европска Унија сузама не верује

Часопис "Ронин", двоброј

Часопис “Ронин”, двоброј

Часопис "Ронин", двобројЧасопис "Ронин", двоброј

Текст објављен у двоброју часописа “Ронин” (децембар 2014/ јануар 2015)

About Бранко Павловић