|DIJALOG| Branko Pavlović: Koronavirus je srušio mit o stabilnosti Zapada

Kakve će biti ekonomske, a kakve političke posledice pokrenute pandemijom koronavirusa? Da li je virus dokazao superiornost autoritarnog tipa države u odnosu na demokratski? Kako bi trebalo da reaguje Srbija? Zašto nije bilo pametno prodavati Komercijalnu banku? Hoće li odsustvo evropske solidarnosti navesti Srbiju da preispita proces evrointegracija?

About Администратор

Тим администратора презентације Бранка Павловића.